White Malaga

White Malaga

White Malaga

  • Berasal dari negara Ukraine.
  • Berwarna hijau dan berbentuk bulat.
  • Tanaman yang banyak ditanam di Malaysia kerana mudah untuk hidup tanpa memerlukan rumah lindungan hujan (green house).
  • Tempoh berbuah 12-14 bulan.
  • Buah masak berwarna hijau.
White Malaga
White Malaga